Vill du vara med i Kolmårdens Utveckling AB?

Beslut har tagits att starta ett Kolmårdens Utveckling AB efter den modell Stavsjö gjort, för att underlätta utvecklingsarbetet i Kvarsebo och Krokek. 
Erfarenheten från Stavsjö visar att ett aktiebolag ger en helt annan tyngd i
diskussioner med kommun, banker, byggbolag mm. Alla ser
stora fördelar med att Krokek och Kvarsebo bildar bolaget gemensamt men
att sedan det praktiska arbetet mycket väl kan ske i en arbetsgrupp för
Krokek och en för Kvarsebo.

 

För Kvarsebos del ska bolaget arbeta för
1. Nya permanentbostäder i Kvarsebo, ex.vis seniorboende,
2. Bättre service ex.vis digital handel och försäljning av närproducerat,
3. Bättre tillgänglighet (jobba för fler bussförbindelser, samåkningsapp).

Det har varit stort intresse att teckna aktier i detta bolag.
Totalt har drygt 40 personer redan anmält intresse att gå in
som medgrundare. Av dessa är f.n. 11 från Kvarsebo. Det vore roligt om
fler Kvarsebobor ville gå med. Man satsar då aktier för valfritt belopp
mellan 1000 och 5000 kronor. Bolagets avsikt är inte att dela ut någon
vinst på detta och inte heller att man ska kunna sälja aktierna med
någon vinst. Vinsten ligger helt i att Kvarsebo utvecklas och att man får en
indirekt vinst genom att fastigheterna stiger i värde. Det är en
utveckling man upplevt i Stavsjö.

Du kan läsa mer om bolaget och hur betalning går till HÄR. Vill du köpa aktier? Kontakta Jan Moberg jan.moberg.nykoping@telia.com
Meddela hur mycket du vill satsa, samt din e-postadress.