Installation av grundvattenrör i Kvarsebo v.47

Afry jobbar med Nodra med syfte att utöka kapaciteten ur Kvarsebos vattentäkt. Som en del av detta arbete behöver vi installera nya grundvattenrör i området för att kunna mäta hur grundvattennivån i området påverkas av uttagsbrunnen.

 

Vi har planerat att borra ytterligare grundvattenrör under V.47 och jag vill informera om att fyra nya grundvattenrör kommer hamna i området (utöver de befintliga som redan finns). Se bild nedan där rören är markerade med blå pilar.

Dessa kommer inte märkas nämnvärt efter installationen, det som kan påverkas är att rören försvårar något vid gräsklippning eller snöröjning i området.

Med vänlig hälsning

Johan Sandberg
Hydrogeolog
johan.sandberg@afry.com

Borrplan 2021-11-15.jpg