top of page

Öppen skolbuss från Kvarsebo

Under höstterminen 2022 finns möjlighet för allmänheten att resa med skolbusslinjen från Kvarsebo i mån av plats. Öppen skolbuss är ett pilotprojekt för att förbättra tillgängligheten till busstrafik på Norrköpings landsbygd.

Du hittar mer info och tidtabell här: 
https://norrkoping.se/boende-trafik-och-miljo/resa-och-parkera/oppen-skolbuss

bottom of page