bostad ny.JPG

Projektet med att bygga hyreslägenheter i Kvarsebo går vidare

Färjkarlbergets byggemenskap har beviljats 400 000 kr av Boverket som stöd för att planera bostäder på
Färjkarlberget. Vi för nu diskussioner med kommunen om
detaljplanläggning av området.

Om man satsar 10 000 kr i föreningen får man förtur till lägenheterna och också möjlighet att vara med i planeringen. 

 

Till dags dato har åtta familjer varit beredda att gå in med denna insats. Insatsen återbetalas om byggnationen inte kommer till stånd eller om man önskar gå ur föreningen. 

Man kan vara medlem (en eller flera i en familj) utan att betala insats, men då får man ingen förtur men kan i övrigt vara med och stötta föreningen och också delta i planeringen av området. Medlemsavgiften är f.n. 200 kr/år och person. 

Är Du intresserad av detta - kontakta då någon av oss i styrelsen Per Rydberg 070-271 10 24, Per Pettersson 070-211 47 60, Jan Moberg 070-684 80 95. 

Bakgrund till projektet

Byarådets bostadsenkät har visat att många önskar bostad i Kvarsebo.
Läs mer om enkäten här.

Bland de intresserade finns det lite äldre Kvarsebobor som idag har onödigt stora hus och trädgårdar som kräver mycket skötsel. Det finns önskemål om lite mindre hyresbostäder centralt i Kvarsebo. 


Kommunala Hyresbostäder har inget intresse av att bygga i Kvarsebo trots långa köer till de 13 lägenheter man har vid Båtbyggarvägen.

 

En förening har därför bildats för att planera och
försöka få till stånd hyreslägenheter på Färjkarlsberget mellan vägen till Klintvallen och Nävekvarnsvägen. Planen är att det nybildade Kolmårdens Utveckling AB (svb) ska vara byggherre och ägare till lägenheterna.

Hur husen kan tänkas placeras framgår av skissen ovan. Mycket arbete återstår dock innan den slutliga planeringen och finansieringen är klar. 

Utöver detta finns också idéer att få till enfamiljshus lämpliga för barnfamiljer längs Hagadalsvägen, men det får vi återkomma till senare.

Här hittar du en sammanställning av Byarådets bostadsenkät.