top of page
Bygglovsbild.JPG
Skiss på del av fasad på hus C                             Ritning: TORSTENSSON ART & DESIGN AB

Klart med bygglov för lägenheter på Färjkarlberget

Vi har nu fått bygglov för tolv nya hyreslägenheter på Färjkarlberget i Kvarsebo. Det blir tre radhuslängor i ett plan med fyra lägenheter i varje.

 

Byggnaderna ligger fint placerade på en platå på det vackra berget norr om vägen till Klintvallen. Det blir sammanlagt nio treor, två tvåor och en etta. Stor omsorg har lagts vid att lägenheter, förråd och parkering
ska vara lätt tillgängliga även för hyresgäster med rörelsehinder.

 

På nedanstående länkar kan du se situationsplanen samt plan- och fasadritningar för de tre längorna. Vi väntar nu på besked från Boverket om ett statligt investeringsstöd, som vi ansökt om. Tanken är att Kolmårdens Utveckling AB (svb) ska bygga och äga lägenheterna.


Hyresgäster från Kvarsebo kommer att prioriteras – särskilt intressant är om man lämnar ett hus lämpligt för en barnfamilj. Om Du deponerar 10 000 kr får du förtur i kön.

 

Du kan också bli medlem i byggemenskapen för 200 kr/år och därmed få närmare information om och möjlighet att påverka den fortsatta planeringen.

 

Är du intresserad? Kontakta någon av oss i styrelsen!

Jan Moberg jan.moberg.nykoping@telia.com 070-684 80 95

Per Rydberg putterydberg@hotmail.com 070-271 10
24

Annika Rydberg annika.rydberg@telia.com 076-050 19 59

Per Pettersson per@finnkarr.nu 070-211 47 60.

Fasader hus A

Fasader hus B

Fasader hus C

Plan hus A

Plan hus B

Plan hus C

Situationsplan

bottom of page