top of page
bostadbild2.JPG

Ett av svaren i undersökningen. Klicka på bilden för att se sammanställningen. 

Många vill flytta till Kvarsebo

Stort gensvar på Byarådets bostadsenkät.

I våras gick Byarådet i Kvarsebo ut med en bostadsenkät, som låg ute på nätet och också fanns tillgänglig i pappersform på Christinagården, för dem som inte ville svara via dator eller telefon. 


Gensvaret på enkäten var stort och hela 121 personer har svarat. En fantastisk siffra. Det innebär att 121 hushåll är intresserade av ny bostad i Kvarsebo i någon form.
80 procent av de svarande bor inte i Kvarsebo idag - vilket betyder att det finns många som vill flytta hit. 62 procent av dem som har svarat vill ha en bostad på en gång eller inom ett till två år.


38 procent har svarat att de söker något på längre sikt. 

De flesta, nästan 63 procent, har svarat att de vill ha en bostad på 3-5 rum, vilket gör det till den populäraste storleken bland dem som söker nytt boende i Kvarsebo.


När det gäller typ av boende så vill de allra flesta köpa hus, 48 procent är intresserade av det. 41 procent kan tänka sig att hyra en lägenhet och 37 procent vill hyra ett hus. Observera att det var möjligt att ange flera svarsalternativ på denna fråga. 


De flesta, 59 procent, av de som svarat är mellan 30 och 55 år. 32 procent är över 55 år och 9 procent är under 30 år.

Dessa svar utgör underlag för Kolmårdens Utvecklings AB när de går vidare med planerna på bostäder i Kvarsebo.


Här kan du läsa om planerna på hyreslägenheter på Färjkarlsberget.

Vill du fördjupa dig i enkäten hittar du hela sammanställningen här.
 

bottom of page