top of page

Bussen till Kvarsebo riskerar att läggas ned

Östgötatrafikens utredning för landbygdstrafiken 2022 berör både Norrköpings och Söderköping kommuner. Förslaget innebär att tolv linjer blir sju. Kvarsebo, Vånga och Simonstorp blir utan linjelagd kollektivtrafik medan trafiken stärks på orter som Krokek, Östra Husby, Norsholm och Kimstad.

Läs hela trafikutredningen här

Och här kan du läsa Norrköpings kommuns yttrande 

Med anledning av utredningen har Kvarsebo Byaråd skickat ett brev till Östgötatrafiken.

Lägg inte ner bussen till Kvarsebo!
Öppet brev till Östgötatrafiken från Kvarsebo Byaråd.
"Vi kan inte och ska inte anpassa oss för varje enskild persons behov." Det säger Mattias Näsström, trafikoperativ chef på Östgötatrafiken, i en artikel i Norrköpings tidningar 31 maj
2020, med anledning av nedläggningarna av busslinjen till bland annat Kvarsebo.


Att det påståendet är verklighet redan idag, det är vi på landsbygden i Östergötland väl medvetna om. Busstrafiken har dragits ner under lång tid och går redan på sådana tider att det är svårt för gymnasieelever och arbetspendlare att nyttja bussen. Den fyller knappt
någons behov som det är just nu. Ni har försämrat tidtabellen successivt och nu nått fram till att så få nyttjar bussen så att ni anser att det inte är värt att ha linjen kvar.


Vi är cirka 450 personer som bor i Kvarsebo permanent idag och efterfrågan på bostäder är stor. I ert underlag hänvisar ni till att det bor cirka 180 personer här. Det är de som bor i tätorten, vilket utgör mindre än hälften av Kvarsebos befolkning. Dessutom har vi ungefär lika många deltidsboende, som tillbringar större eller mindre del av året här. Att det inte ska
kunna finnas en buss hit några gånger om dagen, på tider som passar för gymnasieelever och för arbetspendlare är skamligt.

 

Kollektivtrafiken i Östergötland finansieras med våra
gemensamma skattepengar och det kan inte enbart vara en service som gynnar de som bor i tätorterna.
Som det är nu så får vi på landsbygden och inte minst våra gymnasieungdomar, betala för ökad turtäthet i tätorterna. Platser där det redan idag går många tomma och halvtomma
bussar och där det dessutom många gånger är fullt möjligt att cykla eller gå mellan hem och arbete eller hem och skola.


Vår vädjan till er på Östgötatrafiken är att ni istället för en nedläggning av linje 432 diskuterar framtidens busstrafik med oss som bor här. Tillsammans kan vi ta fram en
tidtabell som passar för gymnasieelever och för den som vill åka kollektivt till arbetet. Kanske finns det också smartare sätt att lösa busstrafiken, med till exempel mindre fordon
som kör mellan Kvarsebo och Djurparken eller Krokek och ansluter till bussar där.


Med önskan om en fortsatt dialog, istället för nedläggning.
Kvarsebo Byaråd, samlande råd för föreningarna i Kvarsebo

bottom of page